خانه

نگینه‌های شعر مهناز بدیهیان

 
 


هر تار موی‌ام به شعری پیچیده است!

(سیاره‌ کوچک، مجله ادبیات و هنر)

*

شعری در دلم رخنه می‌کند

شعر که مهتاب سروده است (شن، ماه‌‌مگ)

*

پدرم هوشش را قمار کرد

و ریه‌هایش پُر شد از دوده‌‌های بدبختی...

مادرم حتی نمی‌دانست که زندگی زیباست!

(بیوگرافی، ماه‌مگ)
-----------------------------------
برگرفته‌از: ماه‌مگ و مجله‌ی ادبیات و هنر