خانه

نگینه‌های شعر شبنم آ‌ذر

 
 

 

روی این خاک

دمکراسی گلوله خورده است

(فرشته مهربان آمبولانس، وبلاگ شاعر)

*

ما... تنها چراغی می‌خواستیم

که تاریکی این بغض را روشن کند (؟، کتاب شعر)

*

گلوله‌های عزیز،

لطفن به پوکه‌هاتان برگردید

ما هم به خانه‌هامان برمی‌گردیم. (سقوط آزاد، وبلاگ شاعر)

*

این باغ، متروک است

و راهی را که درختان می‌روند

موریانه‌ها شناسایی کرده‌اند (؟، همان)

*

تو را لمس کردم و برای نخستین بار

کودکی‌ام به خوابم آمد (؟، همان)

---------------------------------------

برگرفته از:

وبلاگ شاعر، کتاب شعر