خانه

نگینه‌های شعر منصوره اشرافی

 
 


برده‌ای تحسین‌ شده‌ام؛

زن‌ام! (خورشید من کجاست؟، دیگران)

*

تمام تاریخ را دویده‌ام؛

خسته‌ام!

خورشیدِ من کجاست؟ (همان)

*

خواهش روئیدن و تمنای مرگ

مددی ای بهار! (یادداشت‌های اهور)  
*
بوده است که زندگی را حراج کنند

و تو در جیب‌ات یک سکه هم نداشته باشی!

(بعضی‌ وقت‌ها، یادداشت‌ها اهور)

-----------------------------

برگرفته از:

یادداشت‌های اهور، دیگران