خانه

نگینه های شعر میرزا آقا عسگری - مانی

 
 


خطابه از سکوی سرخ
(چاپ اول، ۱۹۸۷)

 

این اختراین سپيد تن‌افشان

تابندگی خویش را آیا وا خواهند نهاد؟

 (خطابه هفتم، برای احمد شاملو)

*

سپیده‌ی ناب در من منتشر می شود

و اوزان عروضی در توفان اندیشه‌ام گم می شود

هنگامیکه از تو می سرایم. (خطابه دهم برای آزادی)

*

چشمه‌ای ابدی در ژرفای زمین است

شوینده‌ی نشانه ها،

تیرگی ها و چرکابه های ناتوانی

چشمه‌ای ابدی که زندگی ست.

(زمین در قلب من)

 

از سرزمین تلخ

 

نام شهرت را نمی خواهم و نام کشورت را

با من از زمین بگو که زادگاه همگانست  (ترانه‌ی شفاف)

 

ماه در آینه ( چاپ اول، ۱۹۸۷)

 

مرا از وسط جهان بردار و

همچون گل مینائی

به اعماق یک سمفونی پرتاب کن

( دوشیزه‌ی آوازهایم)

*

با من سخن بگو دخترک!

در فاصله‌ی من تا زیبائی دریچه‌ای هستی تو

دلم را با معرفت آبها گره بزن!

( دوشیزه‌ی آوازهایم)

 

عشق، واپسین رستگاری ( ۱۳۶۹)

 

نه بر مرگ ظفر توانم یافت

نه بر نیرومندی رودی که غرقه در آنم.

نه در مرواریدی توانم درخشید؛

نه در سرنوشتی که غرقه در آنم

   - اگر که از تو تهی باشم (عاشقانه ۱)

 

مینای تابان (چاپ اول ۱۳۷۱)

 

سمفونی خورشید بر گندمزاران گشوده می شود

و لبخند تو بر روزگار من (سمفونی خورشید، مینای تابان)

 

ستاره در شن (چاپ نخست ۱۳۷۴)

 

روزی زنی شاعر در پناه درختان

شعری بی واژه را برایم زمزمه کرد

(بر پرده‌ی مواج آبها)

 

زیر درخت واژه( چاپ نخست ۱۳۷۲)

 

زیر درخت واژه بوسیدمش (زیر درخت واژه)

 

سپیده‌ی پارسی (چاپ نخست ۲۰۰۰)

 

مادر خاک شد، بیابان شد (برج سپید)

*

بریز تا من هم دانا شوم!

ما هیچ‌گاه وطنی چنین خوش نداشته‌ایم!

خودت به من گفتی:

وطن باید در تن باشد

روان و فرهمند، در تو، در من باشد (میخواره‌گی ۱، همان)

-------------------------------------

برگرفته از:

خطابه از سکوی سرخ.

با پیشگفتاری از ع. پاشائی. انتشارات نوید، ۱۹۸۷

از سرزمین تلخ. ؟؟؟

پرواز در توفان. انتشارات نوید ( چاپ اول ۱۳۶۷)

عشق، واپسین رستگاری . انتشارات نوید،  ۱۳۶۹

ماه در اینه. انتشارات نوید ،۱۳۶۶

ستاره در شن. ۱۳۷۴

مینای تابان. نشر هومن،‌۱۳۷۱

سپیده‌ی پارسی. نشر هومن،‌۲۰۰۰