خانه

نگینه‌های شعر سامره اسدزاده

 
 

 

تو از تمام قرص‌ها ماه‌تری، بی‌اثرتر!

(؟، وبلاگ شاعر)

*

من قشنگ‌ترین لحظه‌ی جهان‌ام! (همان)

*

برمی‌گردی و انتظار

در مویرگ‌های چشم‌ام می‌ترکد

(خون، پاک نمی‌شود مرد، مانیفست)

--------------------------------

برگرفته‌از: وبلاگ شاعر، مانیفست

۷ ژوئن ۲۰۰۹