خانه

نگینه های شعر کیمیا آرین

 
 


به مقامی رسیده‌ام که مپرس:

 

 

به دانشگاه می رفتم

که یهو

نود کیلو ک.ر طهارت کرده ریختن توی دهنم

*

امشب چه شبی است

شب مراد است امشب!

دختر ایرونی

زیر فشار است امشب!

*

چند ساله شو میخوای؟

با عروسکش بیاد؟

نترکیده باشه

مثل انار زیر خ.ه هات بترکه چطوره؟

*

بیا دیگه!

مادر پیرم منتظر پوله...

و من

کاری ندارم که کجام می خوای بذاری...

----------------------------------

نگینه ها از شعر به مقامی رسیده‌ام که مپرس برگزیده شده است.

برگرفته از نشریه‌ی الکترونیک مانی‌ها