خانه

نگینه‌های شعر کسرا عنقایی

 
 

 
هیچ‌کس نمی خواست با شهیدان دیار من

که دهانشان بوی میخک داشت مرده باشد

(و این پرچم سوخته، قابیل)

*

بر رنگین‌کمان

تار عنکبوتی تنیده شده است!

(چنار، دنیای سخن ۳۰)

------------------------

برگرفته‌از: قابیل، دنیای سخن