خانه

نگینه‌های شعر شهلا آقاپور

 
 


فردا، کلاژیست نو! (بیست و هفت چکامه، عصر نو)

*

تو در من...

دریایی از آب می شوی

(حضور تو در من، ادبیات و فرهنگ)

*

دستان مرا بگیرید

تا مجسمه‌ای فراتر از پرواز بسازم.

(زنان سرزمین انتظار، کتاب شعر)

-------------------------------

برگرفته از:  کتاب شعر، عصر نو

ادبیات و فرهنگ