خانه

نگینه‌های شعر آبتین آیینه

 
 


می‌خواهم با مژگانم موهایت را شانه کنم

می‌خواهم با جان و خونم تندیسی از تو بسازم

(ستاره، آن شب همه‌چیز را سپید می‌دیدم)

*
دخترم چو آذرخشی از من دور می‌شود

(دخترم، همان)

*

نیستی‌ام بزرگ می‌شود (همان)

-------------------------------------

برگرفته‌ از:

آن شب همه‌چیز را سپید می‌دیدم