خانه

نگینه‌های شعر بکتاش آبتین

 
 


هزار اسم دارم

هر نامی که می‌شنوم برمی‌گردم

(فرشته‌خانم، کیش و مات)

*

پسرم اگر بزرگ شدی

در شب، روی صورت هیچ عابری

چراغ قوه نینداز! (؟، همان)

*

هیچ‌کسی را با انگشت صدا نکن! (همان)

*

در داشبورد

دنبال ذهن کسی نگرد! (همان)

-----------

برگرفته‌از:  کیش و مات