خانه

خورشید پاکی‌ات برمی‌آید

رضا فرمند

 

آزادی، رشته‌ی کلام را به خون تو داده است

حرفی‌ نیست که خون‌ات نتواند به آسانی بگوید

*

اکنون، هیچ‌ خدایی نمی‌تواند خون‌ات را نشنود

تا چه رسد به دروغزنی رسوا

*

خون‌ات مبارزان را پشتِ جبهه‌ی آزادی گرد آورده است

خون‌ات سپیدترین رودی‌ست کز جنبش می‌گذرد

*

خون‌ات، گستره‌ی هر وجدانی را با قطره‌ای درمی‌نوردد

شرشر آبشار خون‌ات، در همه‌ی زبان‌ها شنیده می‌شود.

*

خورشید سفید پاکی‌ات برمی‌آید

و دروغ، غروب می‌کند

 

۸ ژوئیه ۲۰۰۹