خانه

اسطوره‌ی ندا

ندا آقا سلطان

Home

رضا فرمند

Neda Agha Soltan

شعرها

------------------------
 

ولایت دروغ

ولایت دون‌کیشوت

دروغ و آزادی

به هوش من چیزی نیاموز

ولایت دروغ ۲

اژدهای دروغ

جغرافیای خون ندا

خون‌ات می‌اندیشد ندا

خون ندا سرشار پاسخ است

خون‌ات زنده است

شتاب‌های خون ندا

روی سپیدت

زنان دیباچه‌های آزادی‌اند

شهر زاد خون ندا

کنار روی‌ات سپیدتریم

 

 

در شب بلندِ دروغ، ستاره‌ای سپید شده‌ای ندا!


Neda by Tim O'brien

---------------------------------

Her Name Was Neda-CNN
*
Neda Agha Soltan-Wikepedia

*
We are all Neda
*
Iran doctor tells of Neda's death
-----------------------------------------------
فرازهایی از شعرهای مجموعه‌ی اسطوره‌ی ندا

تو گل فردایی ندا

تو چکیده‌ی مایی ندا

و پیام‌های سفید خون‌ات چنان نرم و پاک و بلند است

که دروغ، لال شده است

خار شده است

*

در روی سپید‌ت

پنجره‌ای در خون غرق می‌شود

در روی سپیدت

پنجره‌ای به فردا باز مانده است

*

زن نخست رهایی این سرزمین تویی

چشم‌ات جهانی را به سوی ما برگردانده است

*

خون‌ات شانه‌های ما را از دورغ سبک کرد

خون‌ات واژه‌های ما را از دروغ سبک کرد

خون‌ات دروغ را در نماز دروغ رسوا کرد

*

کدام کس؟ کدام دین؟ کدام خدا

در این سرزمین گندیده است

که نداها چنین به آسانی کشته می‌شوند؟

*

شما که ایمان‌تان را شلیک می‌کنید

کجای زندگی را می‌توانید زیباتر کنید؟

*

دیگر نمی‌توان پنجره‌های دنیا را در خون ندا بست

دیگر نمی‌توان پرنده‌های خون ندا را به گلوله بست

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد!

*

آزادی با خون ندا هرچه خواست می‌نویسید

زیبایی با خون ندا هرچه خواست می‌نویسید

*

هیچکس آزادی‌اش‌ را نداده که خون‌اش را پس بگیرد!

*

می‌آیند و می‌زنند و می‌کشند

و الله اکبر گویان محو می‌شوند

تازه از مغول‌ها هم خوش‌شان نمی‌آید!

*

چقدر دروغ را از خدا انباشته‌اند!

چقدر دروغ را با واژهای زیبا آراسته‌اند!

چقدر دروغ را مؤمن و مسلمان کرده‌اند!

*

ما همه اینک دور چشم تو نشسته‌ایم

ما همه اینک پنجره‌ی چشم تو را به فردایی زیبا باز می‌کنیم

*

خون ندا عبای دروغ را در آسمان جهان به باد داد!

*

سیل سفید خون ندا از بلندای زرتشت

به سوی دروغ روان شده است

 

 

شعرها
 

تو گل فردایی ندا

دور چشم ندا

خون‌ات حرف آخر را خواهد زد

سیلاب سفید خون ندا

خورشید پاکی‌ات برمی‌آید

ندا پادزهر دروغ است ۱۰۱ شعر کوتاه

به یاد ندا زندگی کنیم

جبهه‌ی ندا و جبهه‌ی دروغ

پرنده‌های خون ندا

خطاب به دروغ‌پردازان

خوشه‌های خون ندا

خون ندا را بنویسیم

خون ندا و دروغ

دیگر نمی‌توان حریف خون ندا شد

دروغ دروغگو

زن نخست آزادی

ما را یاری کن ندا

شاباشی از از چشم‌های ندا

شهرهای بزرگ خون ندا

کهربای خون ندا

مشعل خون ندا

ندای خون ندا

رزمنده‌ی جوان

چرخشگاه سرنوشت ما