خانه

زنان دیباچه‌های آزادی‌اند

رضا فرمند

 

زنان، دیباچه‌ی آزادی‌اند

و بالای همه‌ی خشم‌ها و فریادها دیده می‌شوند

زنان، زیباترین کلاس‌های آزادی را

به کوچه‌ها و خیابان‌ها برده‌اند.

*

زنان، چه معنایی به شهر داده‌اند!

زنان چه معنایی به فریاد‌ها داده‌اند!

*

حجاب‌های سوخته

از خشم شعله‌ور زنان فرو می‌ریزند.

 

۱۴ ژوئیه ۲۰۰۹