خانه

ولایت دروغ ۲

رضا فرمند


ما با چماق شوخی نمی‌کنیم

ما مؤمن‌ایم

به سر و روی خونی‌تان بنگرید تا باور کنید

*

قانون ما الهی‌ست

مگرنه چماق ایمان ما سر نمی‌شکست

*

میزان همان بزرگی چماق است

چه کسی می‌تواند با تمدن چماقی ما گفتگو کند

و سر و دست‌اش نشکند؟

*

چماق‌ها نگهبان تمدن ما هستند

مردمان آزاده‌ی دنیا

سرهاشان را با عشق خم کرده‌اند

تا ما چماق ایمان‌مان را فرو بیاوریم.

*

برادران چماقی چه با نفرت

به سر و روی زن می‌کوبند

اینان باید دانشگاه شما را تمام کرده باشند

 

 

۱۵ ژوئن ۲۰۰۹