خانه

شتاب‌های خون ندا

رضا فرمند

 

دروغ، خون‌ات را هزار جور معنا می‌کند

تا پیام‌هایش را بی‌معنا کند

*

دروغ چنان رسوا شده است

که پشتِ هیچ دین و ایمانی نمی‌تواند پنهان شود

*

دروغ هرچه می‌کند نمی‌تواند شتاب‌های خون‌ات را ترمز کند

دروغ با دست‌های خونی‌اش می‌نویسد:

ما باید قاتل ندا را پیدا کنیم

دروغ کودن همیشه هوش خودش را

با هوش جهان اشتباه می‌گیرد

*

سپیدی خون‌ات روی سیاه دروغ را برجسته‌تر کرده است

سپیدی خون‌ات نمی‌گذارد که راستی پای نماز دروغ بنشیند

*

دروغ، خون‌ات را هزار جور معنا می‌کند

تا پیام‌هایش را بی‌معنا کند

 

۲۹ ژوئن ۲۰۰۹