خانه

شهر زاد خون ندا

رضا فرمند


 

شهرزاد خون‌ات قصه‌های ما را

در میدان‌های جهان بلند می‌خواند

 

شهرزاد خون‌ات

سرگذشت ما را به صحنه‌ی جهان برده است

   

شهرزاد خون‌ات قصه‌گوی آزادی‌ست!

 

۵ ژوئیه ۲۰۰۹