خانه

شهرهای بزرگ خون ندا

رضا فرمند

 

ندای خون ندا بلند می‌گوید:

در میدان‌های سفید من گرد آئید

در شهرهای بزرگ من متحد شوید!

*

خون ندا چرخشگاه بزرگ تاریخ است

در خون نداست که راه راستی و دروغ

در این سرزمین دوباره از هم جدا می‌شوند

*

چشمه‌سار خون ندا بازتر و گسترده‌تر می‌شود

پاک‌ترین واژه‌ها از بلندترین وجدان‌ها  

از همه جای جهان به بسترش می‌ریزند

*

ندای خون ندا بلند می‌گوید:

در میدان‌های بی‌گناهی من گرد آئید

در شهرهای بزرگ من متحد شوید!

 

۲۵ ژوئن ۲۰۰۹