خانه

رزمنده جوان

رضا فرمند


 

رزمنده‌ی جوان

با پارچه‌ی سبزی در مشت‌اش

بیجان افتاده است

 

لاشخور دروغ

جسدش را حتی به گریه‌های مادرش پس نخواند داد

 

در اقتصاد مرگ و دروغ

رایگان که به کسی شلیک نمی‌کنند!

*

رزمنده‌ی جوان

با آرمان سبزش در مشت

در زخم و خون‌اش

بیجان افتاده است

 

۲۸ ژوئن ۲۰۰۹