خانه

ندای خون ندا

رضا فرمند


 

یاری کنید تا چشم ندا را از خون‌اش پاک کنیم

یاری کنید تا ندای خون ندا را به بام زمان ببریم.

*

چشم باز ندا می‌پُرسد

از جان من چه می‌خواهید

چرا نباید به میل خودم زندگی کنم.

*

دروغ بی‌آزرم

روبروی هوش جهان می‌ایستد و می‌گوید:

من دروغ نیستم.

*

دروغ، همیشه سلاح می‌پوشد

دروغ، همیشه بلند می‌گوید: من راست می‌گویم!

دروغ، وحشت‌زده اکنون

به حقیقت بی‌سلاح شلیک می‌کند

*

شما که این‌همه زیبائید

چشم‌ها را چرا می‌بندید؟

 

شما که این‌همه حق‌اید

قلم‌ها را چرا می‌شکنید؟

*

شما که این‌همه پاک‌اید

به پُرسش‌ها چرا شلیک می‌کنید؟

 

دریغ! دریغ!

ندا پُر از شور و شتاب و آینده بود!

*

آزادی می‌گرید

آزادی ندای خون ندا را سرود می‌کند

آزادی به ارتش خون ندا‌ آماده باش می‌گوید

 

۲۲ ژوئن ۲۰۰۹