خانه

مشعل خون ندا

رضا فرمند

 

خون‌ات شانه‌های ما را از دورغ سبک کرد

خون‌ات واژه‌های ما را از دروغ سبک کرد

خون‌ات دروغ را در نماز دروغ رسوا کرد

*

دروغ، جدایی‌ست

دروغ، شکافی بزرگ در جان است

خون ندا ما را برای همیشه از دروغ جدا کرد

 

۲۹ ژوئن ۲۰۰۹