خانه

ما را یاری کن ندا

رضا فرمند


 

ما را یاری کن ندا!

ما را مثل بی‌گناهی‌ات توانا کن ندا!

انرژی سفید خون‌ات را از ما دریغ مدار!

*

دروغ تا مرگ، درنده است

دروغ تا کشتن بیمار است

راستی توانای‌ات را از ما دریغ مدار!

*

پاکی‌های ما را با چشم‌ات به همه نشان بده 

و با جهان که خواهرت شده است

ما را تا شکست دروغ همراهی کن

*

ما را یاری کن ندا!

ما را مثل بی‌گناهی‌ات توانا کن ندا!

 

۶ ژوئیه ۲۰۰۹