خانه

خون‌ات حرف آخر را خواهد زد

رضا فرمند


 

زرتشت خون‌ات بر دروغ شوریده است

زرتشت خون‌ات حرفِ آخر را خواهد زد.

 

بی‌گناهی‌ات پُر از انرژی سفید است!

بی‌گناهی‌ات کهربای جان‌هاست

بی‌گناهی‌ات حرف آخر را خواهد زد

*

خون‌ات هوای آگاهی‌ست

خون‌ات رشته‌ی سخن را در وجدان‌ها بدست گرفته است

خون‌ات با دهان جهان از دروغ می‌پرسد چرا؟

خون‌ات با سپیدترین واژه‌ها حرف آخر را خواهد زد.

*

زرتشت خون‌ات بر دروغ شوریده است

زرتشت خون‌ات حرفِ آخر را خواهد زد.

 

۶ ژوئیه ۲۰۰۹