خانه

جغرافیای خون ندا

رضا فرمند

 

خون ندا با زیباترین خدایان پیوند خورده است

باید اسطوره‌های خون ندا را پیدا کنیم

*

باید جغرافیای خون ندا را بیاموزیم

باید شهرها و میدان‌های خون ندا را پیدا کنیم

باید ستاره‌های خون ندا را پیدا کنیم

باید قله‌های خون ندا را پیدا کنیم

*

باید از پاکی‌های خون ندا بالا برویم

و در اوج معنایش متحد شویم.

 

۳۰ ژوئن ۲۰۰۹