خانه

دروغ دروغگو

رضا فرمند

 

دروغ گندیده به کشته می‌گوید: بگو که زنده‌ای!

و اگر مرده‌ای بگو که خودت، خود را کشته‌ای

دروغ، همیشه هوش خودش را با هوش زمان اشتباه می‌گیرد

*

چقدر باید نوشت تا دروغ خسته شود

چقدر باید نوشت تا دروغ شکسته شود

چقدر باید گفت تا دروغ بشنود

دروغ مؤمن چه جان تاریکی دارد!

*

دروغ می‌خواهد پنهانی روبروی هوش جهان دروغ بگوید.

دروغ می‌خواهد پنهانی روبروی هوش جهان

سرنوشت ملتی را جا به جا کند

 

۲۶ ژوئن ۲۰۰۹