خانه

دور چشم ندا

رضا فرمند


ما اکنون دور چشم تو نشسته‌ایم

و آن را چو پنجره‌ای به فردایی زیبا باز می‌کنیم

*

دیگر هیچ دروغ و نیرنگی حریف نگاهِ سپید تو نخواهد شد!

دیگر هیچ دروغ و نیرنگی نخواهد توانست

چشم سپید تو را در وجدان‌ها ببندد

*

من از چشم‌ات پنجره‌ را می‌آموزم؛ فریاد‌ را می‌آموزم

من از چشم‌ات آینده را می‌آموزم

من اسطوره‌های چشم‌ات را به روی شعرم باز می‌کنم

من روبروی چشم‌ات سپید می‌نشینم

 

دروغ می‌گوید:

تو خودت خودت را کشته‌ای

دروغ کودن تا چه پایه باید

هوش خودش را با هوش جهان اشتباه گرفته باشد!

*

با چشم‌های تو دشمن کور است

با چشم‌های تو دشمن لال است

*

ما اکنون دور چشم تو نشسته‌ایم

و آن را چو پنجره‌ای به فردایی زیبا باز می‌کنیم

 

۲۸ ژوئن ۲۰۰۹