خانه

اژدهای دروغ

رضا فرمند


 

اژدهای دروغ در میدان سپید وجدان

از سپاهیان خون ندا شکست می‌خورد

*

اژدهای دروغ را خیزش‌ مردم چنان دواند

که اوباشان‌اش به کوچه و خیابان ریخت

*

اژدهای دروغ در وجدان جهان می‌میرد

اژدهای دروغ در باور مردم می‌میرد

*

اژدهای دروغ را هزاران چشم

در کوچه‌ها و خیابان‌ها دیده‌اند؛

با این‌همه پی‌درپی‌ خود را انکار می‌کند

 *

در شطرنج داد و ستم

دروغ کیش خورده

به خانه‌ی مات نزدیک می‌شود

 

۴ ژوئیه ۲۰۰۹