خانه

ما یکدیگر را زیباتر می‌کنیم

 رضا فرمند

جفت‌ها

ما یکدیگر را زیباتر می کنیم

چاه ژرف آشپزخانه

در آغوش من هیچ نیست

 زنان نقاب‌پوش هرمزگان

من گربه نیستم

عرفان

دانمارک

 ناموس

دریغ از عاشقی که جنتلمن نیست

همبازی کودکی‌ام

کیمیا خاتون

افغانستان

عروس اَرَسباران

من و شعرم

 اورژانس روانپزشکی

 زن افغان

شنل شعرم را پوشیده‌ام

من و همسرم

 و شعر آسان نیست!

سفر، همیشه جوان است

کودک

پس زنان ایرانی زنده‌اند

افسانه، عروس چهارده‌ساله

 خودکارم پُر از زن است

سکوتِ جنگل

 شب جنگل

واژه را شکافتم

 تهدید

سکوتِ جنگل ۲

بلور کمیاب کار

هوای هماغوشی دارم

 من اگر در شعر بیفتم

سکوت، همیشه باز است

خشونت

دریا همیشه جوان است

 

آسایشگاه روان‌پریشان

استرس ۲

زندگی فرزانه

 هلوکاست

مرا در شعرتان پناه دهید!

چند شعر کوتاه

شامپانی

 همسایه‌ی آشویتس

   

زاکوپانه