خانه

زن، تنها راه همه‌ی انسان‌هاست

رضا فرمند

 


زن، گذرگاه همه‌ی انسان هاست

زن، تنها راه همه‌ی انسان‌هاست

*

زن، زیباترین خواهر طبیعت است

زن، نازکترین کیهان‌هاست!

 

۲۹ دسامبر ۲۰۱۲