خانه

پرنده باران‌تر است

رضا فرمند

 

 

پرنده باران‌تر است

 

پرنده، باران‌تر از انسان است

درخت، باران‌تر از انسان است

*

باران را به همه‌ی باران‌ها پیوند می‌زنم

باران را به همه‌ی درختان پیوند می‌زنم

*

باران، زمان خیس است

باران، زمان تازه است

باران، زمان همگانی‌ست

*

باران‌است که معنای خاک را دگرگون می‌کند

باران است که معنای گندم را دگرگون می‌کند

باران است که منعای زندگی را دگرگون کرده است

باران است که معنای آسمان را دگرگون می‌کند

 

۲۹ جولای ۲۰۱۱