خانه

چوچوله

رضا فرمند


گل چوچوله

 

چوچوله
- بلوط وحشی لذت-
گره‌گاهِ اوج است
*
چوچوله سرشار رهاترین ارکسترهاست:
خوب که بنوازی‌اش جهان خوشی دیوانه می‌شود
*
چوچوله، شگرف‌ترین دکمه‌ی جهان است
کهکشانی خوشی با فشار نازک‌اش باز می‌شود
*
چوچوله، زمین و زمان را در عصب‌هایش گره زده است
فاصله‌های کهکشانی را با چند نوازش زیبا طی می‌کند
*
چوچوله، رهاترین شتاب‌ها را در خود آب کرده است
چوچوله، ناب‌ترین خوشی‌ها را در خود آب کرده است
*
با چوچوله شتاب‌های شیرین را مزه می‌کنی
با چوچوله شتاب‌های وحشی را مزه می‌کنی
*
چه زیباست با چوچوله همزبان شدن
چه زیباست با بلوط وحشی لذت
در شتاب‌های خوشی همسفر شدن!
*
چوچوله، زبان زبان‌هاست!
چوچوله، زبان آزادی‌ست!

دسامبر ۲۰۱۱