خانه

زلزله‌ای با ریشتر مرگ

رضا فرمند

 

 

می‌ترسند این تکان به آن تکان بخورد

و خلافتی کز پای‌بست ویران است فرو ریزد

*

می‌ترسند که خانه‌های گلی

با آن‌همه جسد به روی دروغ‌شان ریزد

*

می‌ترسند که فریاد کودک از دهان پُر خاک‌اش شنیده شود

می‌ترسند که وای مادر از دهان بسته‌اش بگریزد

*

می‌ترسند که خشم‌های پراکنده با هم بیامیزند؛

و زلزله‌ای با ریشتر مرگ برانگیزند

***

پس‌لرزه‌های زلزله‌

پُرسش‌ها را آوار می‌کند

 

۱۳ اوت ۲۰۱۲