خانه

زنان پالایشگاه وقت‌اند

رضا فرمند

 


زنان، پالایشگاه وقت‌اند:

دُرُشتی‌هایش را نرم می‌کنند

*

زنان، وقت را در تن‌ا‌شان گرم می‌کنند

زنان، وقت را در تن‌‌اشان معنا می‌کنند

زنان، کشتکاران وقت‌اند

*

مردانی که از وقتِ زن دور می‌شوند

به شتابِ خشونت و جنگ درمی‌غلتند

*

مادرم وقت را چنان پَر می‌داد

که ما زمان را حس نمی‌کردیم.

*

مادرم زیباترین خوشه‌های وقت را

در رفتارش به ما می‌داد

*

مادرم پالونه‌ی زندگی ما بود

چه لحظه‌های خوشی به کام ما نوشاند!

*

زنان پرهای وقت‌اند

مردانی که تنها می‌شوند

سنگینی وقت را حس می‌کنند

*

زنان، سامان دهندگان‌ وقت‌اند

وقت که به زن می‌رسد

تند می‌شود؛ سبُک می‌شود؛‌ آرام می‌شود!

 

مارس ۲۰۰۹

--------------

یکم دسامبر ۲۰۱۰