خانه

واژن

رضا فرمند

 


واژن، شاهراهِ تنگِ زندگی‌ست!

واژن، کانون برهنگی‌ست!

*

در واژن،‌ راه‌ها آب می‌شوند؛

شتاب‌ها آب می‌شوند؛

و هوس‌ها سیراب.

از گره‌ای کوچک، آنجا هزاران خوشی باز می‌شود

*

واژن، زادگاهِ گرم و نرم همه‌ی انسان‌هاست؛

پیامبران و خدایان نیز از شکاف واژن پا به جهان گذاشته‌اند

ما همه اهل واژن‌ایم!

*

تارهای نازک واژن از آب و شتاب است

تازهای نازک واژن از هوش خیس و خوشی‌‌ست

دین‌باوران هیچگاه نتوانستند آن را دُرُست بنوازند

عرفانیان هیچگاه نتوانستند به آهنگ آن دست ببَرند

*

واژن که سخن می‌گوید پیامبران سکوت می‌کنند

واژن که سخن می‌گوید پیامبران می‌نویسند

*

واژن را درست معنا کنیم

واژن، کانون زندگی‌ست؛

و هر جنگی را شکست داده است!

 

۲۳ اوت ۲۰۱۱