خانه

وقت را آبیاری کن

رضا فرمند

 

 

وقت از همه‌ی لحظه‌ها گذر می‌کند
با وقت بیامیز! شتاب شو!
*
تو اگر بجنبی وقت هم شتاب می‌شود
تو اگر نجنبی وقت هم به خواب می‌رود
*
وقت، آشیان شتابناک‌ توست
پنجره‌هاییش را همیشه گشوده نگهدار!
*
تنها تو می‌توانی وقت‌ات را بارور کنی
تنها تو می‌توانی وقت‌ات را بهار کنی
*
وقت از همه‌ی واژه‌ها گذر می‌کند
با وقت تا می‌توانی بخوان!
*
وقت هر گوهری که بخواهی می‌شود
وقت هر قصه‌ای که بخواهی می‌شود
*
وقت از همه‌ی قطره‌ها گذر می‌کند
با وقت بیامیز! دریا شود!

۱۳ آپریل ۲۰۰۹