خانه

شراب

رضا فرمند

 

 

شراب را انسان می‌نوشد!

*

شراب، پُر از رهایی‌ست

شراب، بال و پر واژه‌ها را باز می‌کند

شراب، راه‌ِ نوازش‌ها را باز می‌کند

*

شراب، ترزبان خوبی‌ست:

سخن‌ها را می‌باراند

و رنگین‌کمان‌شان را باز می‌کند

*

ما پیش از شام جشن شراب گرفتیم

گل گفتیم و ماه شنفتیم؛

و راه‌هامان را مخملی کردیم

*

شراب، بهترین دوست ما شده بود

و هوس‌هامان را آزاد کرده بود؛

و جهان،

راستی جهان کجا رفته بود؟

 

۱۴ اوت ۲۰۱۱