خانه

رویا یک هماغوشی باز است

رضا فرمند

 

 

رویا، دل رهای انسان است

رویا زیباترین ادامه‌‌‌‌‌‌‌ی انسان است!

*

رویا، مادری‌ست که می‌گوید بیا!

رویا، مادری‌ست که می‌گوید بپر!

*

رویا، پرنده‌ای‌ست که با آسمان می‌آمیزد

رویا، دونده‌ای‌ست که با راه می‌آمیزد

*

رویا، قلعه‌ای‌ست در دوردست‌ها که به آن پناه می‌بری!

رویا، بالشی‌ست در دوردست‌ها که به آن لم می‌دهی!

*

ما هر روز در میان همهمه‌ی کار

پاورچین پاورچین به رویاهامان پناه می‌بریم

و روبروی بزرگ خود می‌نشینم.

*

رویا خوابی‌ست که با گام‌های تو تعبیر می‌شود

رویا خوابی‌ست که با بال‌های تو تعبیر می‌شود

*

رویا خدای توست؛

هر چه بخواهی می‌آفریند!

رویا یک هماغوشی باز است!

 

۲۱ آپریل ۲۰۰۹