خانه

جهان، تشنه‌ی دروغ شماست!

رضا فرمند

 


حق با چماق است اگر حق با شماست

حق با دروغ است اگر حق با شماست

*

شما در دروغ همیشه از خود جلو می‌زنید

دروغ شما حرف ندارد؛ شرم ندارد

دروغ شما ناب و بی‌همتاست

جهان، تشنه‌ی دروغ شماست!

*

چماق ایمان‌‌تان بالای پُرسش‌ها می‌چرخد

تا‌ منطق سکوت کند؛ تا حق بترسد

جهان، تشنه‌ی چماق شماست!

*

شکنجه‌های شما روی هر درنده‌ای را سفید می‌کند

شکنجه‌های شما حمایت از حیوانات است

جهان، تشنه‌ی شکنجه‌های شماست

*

شلاق‌تان به درد می‌خورد؛ به زخم می‌خورد

و طرح هر فریادی را قرمز و کبود بر پوست و استخوان می‌کشد

شلاق‌‌تان هنر می‌کند

جهان، تشنه‌ی نبوغ شماست

*

شما زنده‌ها را در تابوت می‌کنید تا سخن نگویند

و مرده‌ها را از تابوت‌ها بیرون می‌آورید تا سخن گویند

جهان، تشنه‌ی معجزات شماست

*

تجاوزهاتان دعا و عبادت است و از بهشت جلو می‌زند

تجاوزهاتان حلال حلال است و تا جهنم فرو می‌رود

جهان، تشنه‌ی حلال‌های شماست

*

شتر اگر پول جهان شد حق با شماست

چماق اگر زبان جهان شد حق با شماست

**

زرتشت باستانی!‍ زرتشت پاک!

ما از دروغ خسته‌ شده‌ایم

سروده‌هایت را یکبار دیگر بلند می‌خوانی؟

 

 

۱۰ اوت ۲۰۱۱