خانه

حباب‌های دروغ

رضا فرمند

 


ای حباب‌های دروغ

قطره‌ها به هم ییوسته‌اند و موج‌های دریایی می‌سازند

 

ای خطبه‌های دروغ

واژه‌ها به هم پیوسته‌اند و جمله‌های فردایی می‌سازند

 

ای هاله‌ها دروغ

دست‌ها به هم پیوسته‌اند و کهکشان‌های انسانی می‌سازند

*

در میدان‌های تپنده‌ی شهر

جوانان از فریاد‌های هم بالا می‌روند

و آرزوهاشان را به آسمان پرت می‌کنند

*

در میدان‌های تپنده‌ی شعر

جوانان از فریاد‌های هم بالا می‌روند

و از خشم هم آذرخش می‌سازند

*

جوانان، همزاد آینده‌اند!

جوانان، همزاد آزادی‌اند!

جوانان، همشتاب شهاب‌های زمان‌اند!

*

ای کیان دروغ! ای کیان کژی!

این‌ مشت‌ها می‌اندیشند

این گام‌ها می‌اندیشند

این فریاد‌ها می‌اندیشند

مشت باز دروغ شما اکنون چگونه می‌تواند

توفان این‌همه دانایی

این‌همه ‌خشم و خروش و شتاب را مهار کند؟

 

۲۰ فوریه ۲۰۱۱