خانه

بدون پریدن به شعر نخواهی رسید

رضا فرمند

 


شعر، فریب نمی‌خورد

بدون پریدن به شعر نخواهی رسید

*

در برکه‌ای کوچک، نهنگ نمی‌توان شد

و با چند واژه‌ی شرنده، شتاب را نمی‌توان نوشت

*

شعر، جایی میان واژه‌ها و پرواز است

زیباترین معناها را شعری پرواز می‌دهد

که با پاک‌ترین واژه‌ها درآمیخته باشد

*

به واژه که پاک بنگری پَر می‌شود

به واژه که خوب بنگری نرم می‌شود

*

دستِ دل‌ات را که بگیری

سبک‌تر از پرنده پرخواهی کشید

دست دلت را که بگیری

زود به شاهراهِ ژرفا خواهی رسید 

*

ژرف‌ترین معناها پاک‌تر از دل نیست

شعر، فریب نمی‌خورد

واژه‌ها را باید هزاران بار نوازش کنی

تا پرهاشان را پیدا کنی

*

شعر، فریب نمی‌خورد

بدون پریدن به شعر نخواهی رسید

 

۱۸ آپریل ۲۰۰۹