خانه

با دلشوره مخالفت کن

رضا فرمند

 


جان، پاک و نازک است

ببین کجا نفس می‌کشی‌ و از کدام بیابان گذر می‌کنی!

*

اندوه را صدا بزن و بگو برگرد

با اندوه سخن بگو

نگذار طنین صدای‌اش تنها صدای جان‌ات شود

*

با دلشوره مخالفت کن

حرف‌هایش را نپذیر

طنین صدای‌اش را در هوا بگیر

و مارش پیروزهایت را بلند پخش کن!

*

با دلشوره در‌آویز و پُرسش‌هایش را بی‌پاسخ مگذار

نگذار دلشوره به هر کجای دل‌ات که خواست سر بزند

نگذار دلشوره به جغرافیای زندگی‌ات دست ببرد

نگذار دلشوره واژه‌هایت را سوختِ آتش کورش کند

نگذار یک کلمه‌اش هم بی‌جواب بماند

*

جان، پاک و نازک است

ببین کجا نفس می‌کشی‌ و از کدام بیابان گذر می‌کنی!

 

۴ آپریل ۲۰۰۹