خانه

آذربایجان

رضا فرمند

 

 

آذربایجان!

ای گردبادِ هوش و توانائي!

آب‌های شورت را به چشم اهریمنان پاش!

*

آذربایجان!

عقده‌های ایران انگار در دل تو انبار می‌شود

خشم‌های ایران انگار در مشت تو انبار می‌شود

*

آذربایجان!

تو همیشه حوالی آب و آتش می‌روی

و سرفرازی را به چنگ می‌آوری

*

آذربایجان!

تو چه زود حرف را عمل می‌کنی

تو چه زود فریاد‌ را آذرخش‌ می‌کنی

تو چه زود ستاره‌ات را می‌یابی

*

آذربایجان!

تو همیشه گام‌های سهندت را می‌پوشی و زور را له می‌کنی

تو همیشه مشت‌های سهندت را می‌پوشی و روی ستم می‌کوبی

*

آذربایجان!

بی‌‌باکی‌ات هر هراسی‌ را آب می‌کند

جان‌بازی‌ات هر مرگی را شکست می‌دهد

*

آذربایجان!

بابک‌هایت دوندگان تاریخ‌اند

مشعلی را که ستارخان افروخت

هنوز ستاره‌ی آزادی‌ست.

*

آذربایجان!

ای گردبادِ هوش و توانائي!

آب‌های شورت را به چشم اهریمنان پاش!

 

۴ اوت ۲۰۱۱