خانه

آینه‌هایت را زیاد کن

رضا فرمند

 

 

آینه‌هایت را زیاد کن تا تنها نشوی:

برای فردای‌ات آینه‌ای باید داشته باشی

برای عشق‌ات آینه‌ای باید داشته باشی

برای سکس‌ات آینه‌ای باید داشته باشی

*

در پژواک زندگی‌ست که وقت

چو پروانه‌ای زیبا می‌شود

*

شعر را باید چنان بنویسی که پَر بکشد

شعر را باید چنان بنویسی که بشکفد

*

خود را گل کن تا پروانه‌ات را پیدا کنی!

پاک شو تا آینه‌ات کنند

سبز شو تا در تو بیاسایند

 

۷ آپریل ۲۰۰۹