خانه

الماس خوشبختی

رضا فرمند

 


الماس خوشبختی، همیشه تراشی تازه می‌خورد!

*

خوشبختی هرجور که بخواهی نوشته می‌شود

خوشبختی هر جور که بخواهی معنا می‌شود

خوشبختی تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

*

راه، همین‌که شور گام‌هایت را دریابد باز می‌شود

راه، تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

*

شادی پُر از شیرینی کشف؛ پُر از شیرنی اوج است،

شادی، تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته‌است!

*

پله‌ها را باید همیشه به یاد داشته باشی!

بال‌ها را باید همیشه به یاد داشته باشی!

پویایی تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

*

الماس خوشبختی، همیشه تراشی تازه می‌کند!

 

 

۲۶ مارس ۲۰۰۹