خانه

زندگی فرزانه

رضا فرمند

 


در اینجا زندگی گویی

هر چه را که می‌بایست آموخته است!

*

در اینجا، زندگی به ساحل زنان رسیده است؛

و همه‌ی وقتش را صرف خودش می‌کند!

در اینجا، زندگی در پیکر زنان به اوج رسیده‌است!

*

در اینجا

واژه را گویی از آزادی ساخته‌اند.

زن را گویی از آزادی ساخته‌اند.

هوا را گویی از آزادی ساخته‌اند.

در اینجا

خدا را هم گویی از آزادی ساخته‌اند!

*

در اینجا زندگی گویی

هر چه را که می‌بایست آموخته است!

----------------------------------

زمان سرایش: سوئد ۲۰۰۶

زمان چاپ: ۱۰ می ۲۰۰۸