خانه

زاکوپانه Zacopane

رضا فرمند

 


در زاکوپانه،

مزّه‌ی لهستان را می‌چشم

مزّه‌ی زندگی‌ آزاد شده را!

*

زنان لهستانی، پیشاپیش زبان و زمان راه می‌روند!

*

زنان چه زود آزادی را می‌آموزند!

زنان چه زود آزادی را می‌آموزانند!

*

در زاکوپانه،

خُرد و کلان با گام‌های هشیار

جنگل‌های کوهستانی را بزرگ می‌دارند.

*

در کافه‌ها، زنان و مردان

آوازهاشان را به هم می‌آمیزید

آرمان‌هاشان را به هم می‌آمیزند

و لیوان‌های شراب و آبجوی یکدیگر را پُرمی‌کنند

*

در زاکوپانه،

مزّه‌ی لهستان را می‌چشم

مزّه‌ی زندگی‌ آزاد شده را!

 

زاکوپانه، جولای ۲۰۰۸