خانه

سکوت، همیشه باز است

رضا فرمند

 


سکوت، همیشه باز است؛

و با نخستین سخن، بسته می‌شود.

*

سکوت، هزار توست؛ پُرراه است

گاه، باید سکوت کرد تا چشم‌انداز معنا پیدا شود

*

فراموشی را چون کِشویی می‌کشم،

دل‌شوره‌‌‌ام را به درون‌اش می‌ریزم و رها می‌کنم

و فراموشی در جایی از زمان، بسته می‌شود

*

من می‌توانستم به کهربای سکوت خو کنم

اما سخن، وسوسه‌ام کرد

چند واژه به خوردش دادم و سکوت، ناگهان،

چون گلی وحشی بسته شد.

*

سکوت چنانچه به‌جا باشد سرود می‌شود

سکوت چنانچه به‌جا باشد کلید می‌شود

سکوت، چنانچه به‌جا باشد زیباترین سخن‌ها را می‌گوید

*

سکوت، همیشه باز است؛

و با نخستین سخن، بسته می شود.

 

۲۷ آپریل ۲۰۰۶