خانه

شامپانی

رضا فرمند

 


با شامپانی چنانکه با دوستِِ فرزانه‌ای

کنار پنجره‌ی دریا نشسته‌ام؛

و هر قطره‌ی سخن‌اش به دلم می‌نشیند.

*

شامپانی‌ آبی آگاه است!

شامپانی از شعری خوب چه کم دارد؟

شامپانی از زنی لطیف چه کم دارد؟

*

در کنار پنجره‌ی دریا

لیوان‌ام را که بالا می برم

دهان واژ‌هایم باز می‌شود

*

با شامپانی چنانکه با دوستِِ فرزانه‌ای

کنار پنجره‌ی دریا نشسته‌ام

و هر قطره‌ی سخن‌اش به دلم می‌نشیند.

 

سوئد، ۲۰۰۷