خانه

من اگر در شعر بیفتم

رضا فرمند

 


من اگر در شعر بیفتم و هشیاری‌ام زخمی شود

چه کسی به پرستاری‌ام خواهد شتافت؟

*

من اگر در شعر بیفتم و واژه‌هایم گسسته شوند

آرمان‌هایم را چه کسی

واژه‌ به واژه کنار هم خواهد گذاشت؟

*

من اگر چندین سال

در کوهستان‌های پُرخطر شعر سرگردان شوم؛

وحشی‌ترین معناها را‌ ببویم

و با آن‌ها، عطری شگرف بسازم

چه کسی آنرا از من خواهد خرید؟

*

می‌نویسم که پرسش‌هایم گرسنه نمانند!

نهنگ گرفتار آب‌های قطبی

دَمِشگاه‌اش را برای خودش باز نگه می‌دارد!

 

کپنهاک، ۲۰۰۲

-------------------------------

چاپ ۲۶ آپریل ۲۰۰۸