خانه

دریا همیشه جوان است

 
 


ماهی‌ها، دل‌های شناور دریای‌اند

من اگر نان‌ام سنگریزه‌ی دغدغه نداشته باشد

وقت‌ام، هیچ‌گاه، بیرون آب نمی‌افتد.

*

قطره‌ها چه خوب به هم می‌آمیزند

و دریا را معنا می‌کنند!

در پنجره‌ی کشتی به گوهر دریا می‌اندیشم.

دریا همیشه جوان است!

*

دریا، همیشه خود را می‌شوید

دریا، دوست خود است و چشم‌اش

در همه‌ی قطره‌ها باز است

*

در گره‌ِ سختِ واژگان‌ام

به سرانگشتان زمان می‌اندیشم

در گره‌ِ سخت واژگان‌ام

به سرانگشتان آب می‌اندیشم!

*

ماهی‌ها، دل‌های شناور دریای‌اند

من اگر نان‌ام سنگریزه‌ی دغدغه نداشته باشد

وقت‌ام، هیچ‌گاه، بیرون آب نمی‌افتد.

 

سوئد، ۲۰۰۷