خانه

زندگینامه

 رضا فرمند

 


در سال ۱۳۳۴ در تبریز زاده شدم. دوره‌ی ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراندم. سه سال در هندوستان بوده‌ام و از سال ۱۹۸۵ در دانمارک زندگی می کنم. در این میان یک سال در لندن و و یک سال در سرزمین باستانی اینوئیت ها، در گرینلند بوده‌ام. چند سالی روی نیمکت های دانشگاه‌های هند و دانمارک نشستم.  در هند، علوم اجتماعی خواندم و در دانمارک، انگلیسی. در زمینه‌های شعر و نقد و پژوهش کار کرده‌ام؛ ولی کار اصلی‌ام شعر است. نخستین دفتر شعرم رقص جاودانه، پس از چاپ در سال  ۱۳۶۳ در تهران، به خاطر واژه‌هایی چون پستان، ران و چند شعر اجتماعیِ بی تاریخ، در محاق سانسور ماند. در بیرون از کشور آثار زیر را به صورت کتاب و آن‌لاین منتشر کرده‌ام:


آموزه‌های شمس به مولوی - ۲۰۱۳

 

جهان پُر از راه است- ۲۰۱۱

یار، یک شراب انسانی‌ست- ۲۷۰ شعرکوتاه

ترانه، سبز فردا بود، ۲۰۰۹

اسطوره‌ی ندا- ۲۰۰۹

اوج، یک پله است (۲۰۰۸)

زن‌سُروده‌ها ( زن‌پردازی‌ها)

کیمیا خاتون ،

دمکراسی هماغوشی (۲۰۰۸)

فرصت از سرعت جدا شده است- سد شعر کوتاه، ۲۰۰۷

ما یکدیگر را زیباتر می‌کنیم (۲۰۰۷)

اسطوره‌ی دوعا (۲۰۰۷)

پدرم به خاطره‌ها چکید (۲۰۰۶)

شعرهای کوتاه پاریسی (۲۰۰۶)

 

زن، کهربای آزادی‌ست- شعر بلند

 

پیگال- شعر بلند

 

شعرهای پاریسی (۲۰۰۶)

 

میزبانی بحران (۳-۲۰۰۲)

 

شعرهای قطبی، نشر نیما. آلمان ۲۰۰۲

 

شبهای سفید. شعرهای اروتیک. کتاب ارزان. سوئد، ۱۹۹۱

 

مادرم زیبا نشد. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

بهار کلمه. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

نور کلمه و فروتنی خدا. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

اسیدِ غربت. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

انتظار. سوئد، ۱۹۸۹

 

رقص جاودانه. کپنهاک، ۱۹۸۸